Wykopy precyzyjne

Praktyka czyni mistrza – realizujemy prace archeologiczne

Wywóz materiałów sypkich

RW-Tech to firma działająca od 2008 roku w Wielkopolsce na rynku robót ziemnych. Wykonujemy pełen pakiet usług: wykopy, wynajem koparki, usługi koparko-ładowarką. Ponadto podejmujemy się też wyburzeń oraz wszelkiego typu rozbiórek. Oferta nasza jest skierowana zarówno do firm jak i klientów indywidualnych.

Na przestrzeni lat i zdobywania doświadczeń firma nasza wyspecjalizowała się w wykopach precyzyjnych. Jest to taki rodzaj prac ziemnych, które są konieczne przy wszelkiego rodzaju instalacjach. Ponadto, dzięki długoletniej praktyce w tym zakresie, jesteśmy w stanie realizować zlecenia nawet na wykopaliska archeologiczne, gdzie, jak wiadomo, zalecana jest daleko idąca ostrożność i dokładność.

Realizując usługi różnego rodzaju wykopów, w tym wykopów pod fundamenty, podejmujemy się jednocześnie zobowiązania wywiezienia wszelkich materiałów sypkich: żwiru, gruzu czy ziemi, które pojawiają się w trakcie prac. To, z kolei, umożliwiło nam świadczenie osobnej usługi w tym zakresie rozbudowanej o wywóz śmieci i śniegu.

Podbudowy – prace przygotowawcze

Współpracujemy również z firmami budowlanymi w ramach przygotowywania nawierzchni pod budowę dróg, placów czy obiektów przemysłowych. Wśród najbardziej typowych tu działań, których wykonania się podejmujemy, należy wymienić:

  • niwelację terenu – proces polegający na wyrównaniu powierzchni gruntu rodzimego poprzez usuwanie jego nadmiaru lub uzupełnianie jego ubytków zgodnie z przyjętym projektem,
  • stabilizację terenu – proces, którego celem jest uzyskanie przy optymalnej wilgotności mieszanki składającej się z cząstek kruszywa lub gruntu rodzinnego połączonych odpowiednio dobranym spoiwem, które ma wpływ na parametry wytrzymałościowe i nośność scalonej warstwy konstrukcyjnej, która dodatkowo jest wodo- i mrozoodporna oraz nie podlega odkształceniom.
  • Prace ziemne

  • Usługi koparko-ładowarką

  • Wynajem koparki

  • Wyburzanie i rozbiórki

W przypadku pytań o konkretne usługi, których nie wymieniliśmy w ofercie, uprzejmie prosimy o kontakt. Jesteśmy firmą elastyczną, która stara się dostosować do potrzeb pojawiających się na rynku.