Oferta

Roboty ziemne i Transport

Świadczymy pełen wachlarz usług z zakresu robót ziemnych. Dzięki wykonywanym zleceniom udało się nam zdobyć doświadczenie w przygotowywaniu terenu pod budowę przemysłowych obiektów (niwelacje), jak również w wykonywaniu wykopów liniowych (sieci kanalizacyjne). Wykonujemy szereg różnego rodzaju prac przygotowawczych, a przede wszystkim:

 • wykopy liniowe:
  • wykopy pod światłowody,
  • wykopy pod sieci zewnętrzne,
  • wykopy pod linię gazowe, kanalizacyjne wodociągi,
 • wykopy kubaturowe:
  • wykopy fundamentowe,
  • wykopy pod oczka wodne i stawy,
 • niwelacja terenu:
  • mikroniwelacja,
  • makroniwelacja,
  • profilowanie,
 • korytowanie,
 • przyłącza zewnętrzne:
  • przyłącza wody,
  • przyłącza kanalizacyjne,
 • stabilizacja terenu:
  • podbudowa pod drogę,
  • podbudowa pod kostkę brukową,
 • budowa dróg i placów,
 • wykopy precyzyjne,
 • transport materiałów sypkich.

Wynajem sprzętu

W związku z wykonywanymi pracami jesteśmy w posiadaniu różnorodnego sprzętu budowlanego. Naszym klientom umożliwiamy skorzystanie z usługi wynajmu koparko-ładowarki. Wszelkich szczegółów w tej sprawie udzielamy przez telefon.

Wyburzanie i rozbiórki

Wśród usług, które wykonujemy na zlecenie, wyróżnić możemy również prace rozbiórkowe. Zapewniamy wywóz wszelkich odpadów powstałych w trakcie wyburzania.